Vitajte na oficiálnych stránkach ICOMOS – Slovensko, národného komitétu Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla. Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla ( International Council on Monuments and Sites www.icomos.org ) je medzinárodná nevládna organizácia so sídlom v Paríži, ktorá sa zaoberá ochranou kultúrneho dedičstva na celosvetovej úrovni.

Blog

  • Konferencia Kultúrne dedičstvo 2023 v rámci DEKD
    Navštívte konferenciu Kultúrne dedičstvo 2023 v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2023 na Slovensku v Žiline
  • „Dedičstvo ži!“ Dedičstvo živé, žité, žijúce.
    Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023 na Slovensku Miesto konania DEKD: celé územie Slovenskej republiky Termín konania DEKD: 1.-30. september 2023 Hosťujúce mesto otváracieho ceremoniálu: Žilina Termín a miesto konania otváracieho ceremoniálu: 8. september o 15.00 hod., Mariánske námestie Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovensko sa pripojilo k … Read more
  • Stanovisko Národného komitétu ICOMOS Slovensko k Rezolúcii o možnostiach a spôsoboch zastrešovania hradných objektov
    Na zasadnutí Odbornej sekcie hradov a fortifikácií (ďalej len „sekcie“), ktoré sa konalo na pôde Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (ďalej len Pamiatkový úrad SR“) dňa 29. 6. 2023 v Bratislave bol Národný komitét ICOMOS Slovensko (ďalej len „NK ICOMOS Slovensko“) požiadaný o stanovisko k prerokúvanej Rezolúcii o možnostiach a spôsoboch zastrešovania hradných objektov, predloženej Pamiatkovému úradu SR Občianskym združením Donjon, … Read more