Vitajte na oficiálnych stránkach ICOMOS – Slovensko, národného komitétu Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla. Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla ( International Council on Monuments and Sites www.icomos.org ) je medzinárodná nevládna organizácia so sídlom v Paríži, ktorá sa zaoberá ochranou kultúrneho dedičstva na celosvetovej úrovni.

Blog