Vitajte na oficiálnych stránkach ICOMOS – Slovensko, národného komitétu Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla. Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla ( International Council on Monuments and Sites www.icomos.org ) je medzinárodná nevládna organizácia so sídlom v Paríži, ktorá sa zaoberá ochranou kultúrneho dedičstva na celosvetovej úrovni.

Blog

  • Klimatické zmeny a svetové dedičstvo
    Politický dokument k opatreniam v oblasti dopadu klimatických zmien na svetové dedičstvo bol schválený 195 štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, počas 24. valného zhromaždenia UNESCO v Paríži (22. – 23. 11. 2023). Vzhľadom k tomu, že zmena klímy má dopad na mnoho lokalít svetového dedičstva, toto rozhodnutie posilní svetové úsilie na ich… Read more: Klimatické zmeny a svetové dedičstvo
  • Konferencia Kultúrne dedičstvo 2023 v rámci DEKD
    Navštívte konferenciu Kultúrne dedičstvo 2023 v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2023 na Slovensku v Žiline
  • „Dedičstvo ži!“ Dedičstvo živé, žité, žijúce.
    Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023 na Slovensku Miesto konania DEKD: celé územie Slovenskej republiky Termín konania DEKD: 1.-30. september 2023 Hosťujúce mesto otváracieho ceremoniálu: Žilina Termín a miesto konania otváracieho ceremoniálu: 8. september o 15.00 hod., Mariánske námestie Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovensko sa pripojilo k… Read more: „Dedičstvo ži!“ Dedičstvo živé, žité, žijúce.