Kontakt

ICOMOS Slovensko
Námestie Slobody 19,
812 45 Bratislava 1
e-mail: [email protected]
tel.: +421 949 562 585, +421 915 222 207

prezident:
Ing. arch. Ľubica PINČÍKOVÁ
tel.: +421 915 222 207
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

viceprezident:
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
tel.: +421 2 572 76 465
e-mail: [email protected]

viceprezident:
Mgr. Michal Hrčka
tel.: +421 907 344 743
e-mail: [email protected]

generálny sekretár:
Mgr. Anna Tuhárska
tel.: +421 949 562 585 
e-mail: [email protected]