Kontakt

ICOMOS Slovensko
Námestie Slobody 19,
812 45 Bratislava 1
e-mail: icomos@icomos.sk
tel.: +421 949 562 585, +421 915 222 207

prezident:
Ing. arch. Ľubica PINČÍKOVÁ
tel.: +421 915 222 207
e-mail: lubica.pincikova@pamiatky.gov.sk
e-mail: prezident@icomos.sk, lubica.pincikova@gmail.com

viceprezident:
prof. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
tel.: +421 2 572 76 465
e-mail: jana.gregorova@stuba.sk

viceprezident:
Mgr. Michal Hrčka, PhD.
tel.: +421 907 344 743
e-mail: hrcka@icomos.sk

generálny sekretár:
Mgr. art. Martin Varga, PhD.
tel.: +421 911 015 182
e-mail: sekretariat@icomos.sk