Zasadnutia

2021
valné zhromaždenie ICOMOS-u Slovensko, 10.2021, Online

2020
zasadnutie vedenia NK ICOMOS-u Slovensko, 29. september 2020, FA STU + Online

2019
valné zhromaždenie ICOMOS-u Slovensko, 24. apríl 2019, FA STU

2018
zasadnutie vedenia NK ICOMOS-u Slovensko, 21. marec 2018, FA STU

2017
valné zhromaždenie ICOMOS-u Slovensko, 24. apríl 2017, Nadácia POLIS, Mariánske nám. 31, Žilina

2016
– 2. zasadnutie vedenia ICOMOS-u Slovensko, záznam 19. január 2016, FA STU
(2. zasadnutie vedenia ICOMOS-u)
– zasadnutie vedenia NK ICOMOS-u Slovensko, 17. október 2016, FA STU

2015
– Zápis z Valného zhromaždenia ICOMOS Slovensko 30. 9. 2015
(Valné zhromaždenie ICOMOS 2015 – zápis )