Zasadnutia

2024
– zasadnutie vedenia NK ICOMOS-u Slovensko, 27. 6. 2024, FA STU + online
– zasadnutie vedenia NK ICOMOS-u Slovensko, 20. 2. 2024, FA STU + online
– zasadnutie vedenia NK ICOMOS-u Slovensko, 1. 2. 2024, FA STU + online

2023
– zasadnutie vedenia NK ICOMOS-u Slovensko, 27. 4. 2023 v rámci podujatia PÚSR po požiari v B. Štiavnici
– zasadnutie vedenia NK ICOMOS-u Slovensko, 14. 4. 2023, Online k požiaru v B. Štiavnici

2022
– zasadnutie vedenia NK ICOMOS-u Slovensko, 16. 2. 2022, Online

2021
zasadnutie vedenia NK ICOMOS-u Slovensko, 10. 11. 2021, Online k novému stavebnému zákonu + kancelár
– zasadnutie vedenia NK ICOMOS-u Slovensko, 3. 11. 2021, Online
valné zhromaždenie ICOMOS-u Slovensko, 27. 10. 2021, Online – voľby

2020
– zasadnutie vedenia NK ICOMOS-u Slovensko, 29. september 2020, FA STU + Online

2019
– valné zhromaždenie ICOMOS-u Slovensko, 24. apríl 2019, FA STU

2018
– zasadnutie vedenia NK ICOMOS-u Slovensko, 21. marec 2018, FA STU

2017
– valné zhromaždenie ICOMOS-u Slovensko, 24. apríl 2017, Nadácia POLIS, Mariánske nám. 31, Žilina

2016
– 2. zasadnutie vedenia ICOMOS-u Slovensko, záznam 19. január 2016, FA STU
(2. zasadnutie vedenia ICOMOS-u)
– zasadnutie vedenia NK ICOMOS-u Slovensko, 17. október 2016, FA STU

2015
– Zápis z Valného zhromaždenia ICOMOS Slovensko 30. 9. 2015
(Valné zhromaždenie ICOMOS 2015 – zápis )