Členovia ICOMOS participujú na seminári po požiari v B. Štiavnici

27. 04. 2023 sa v Banskej Štiavnici koná odborný seminár / metodický deň na tému PRÍPRAVA A OBNOVA POŽIAROM ZNIČENÝCH KROVOV A STRIECH NA DOMOCH V BANSKEJ ŠTIAVNICI S UPLATNENÍM VHODNÝCH PROTIPOŽIARNYCH OPATRENÍ