„Dedičstvo ži!“ Dedičstvo živé, žité, žijúce.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023 na Slovensku

Miesto konania DEKD: celé územie Slovenskej republiky

Termín konania DEKD: 1.-30. september 2023

Hosťujúce mesto otváracieho ceremoniálu: Žilina

Termín a miesto konania otváracieho ceremoniálu: 8. september o 15.00 hod., Mariánske námestie

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovensko sa pripojilo k usporiadateľom DEKD v roku 1993.

V tomto roku na Slovensku v rámci DEKD oslávime históriu a vzdelanie pod témou „Dedičstvo ži!“ Dedičstvo živé, žité, žijúce. (ide o voľný prekladanglického originálu „Living heritage“). DEKD oslavujú spoločné dedičstvo Európy, ale aj našu rozmanitosť. Skúmanie bohatej mozaiky kultúr v Európe podporuje dôveru a porozumenie, väčšiu toleranciu a myslenie presahujúce národné hranice. Všetci z toho máme úžitok.

Téma sa vzťahuje na postupy, vedomosti a zručnosti, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu, čím nám umožňujú udržiavať a zachovávať naše dedičstvo. Skúma, ako sa včerajšie dedičstvo stalo dnešným a ako ho možno vďaka ľuďom, ktorí odovzdávajú svoje vedomosti, zachovať pre budúce generácie. To prispieva k budovaniu identity a kontinuity. Tento proces je neustále v pohybe, čo dáva príležitosť pre organizátorov aktivít, aby ho preskúmali do hĺbky a zároveň podporili ocenenie kultúrnej rozmanitosti a kreativity.

Podmienkou konania aktivity DEKD je označenie miesta v čase ich konania logom DEKD. Do tohto ročníka bolo prihlásených 207 aktivít. Ich databáza je prístupná na stránke www.dekd.sk

Koordináciu aktivít na území Slovenskej republiky zabezpečuje ICOMOS Slovensko a Združenie historických miest a obcí Slovenska.

Generálnymi partnermi podujatia sú Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR a Slovenské národné múzeum. Hlavnými partnermi podujatia sú Národný Trust n. o. a Mesto Žilina.

Otvárací ceremoniál DEKD 2023 sa uskutoční 8. septembra 2023 na Mariánskom námestí v Žiline. V programe vystúpia deti zo ZUŠ L. Árvaya, kapela Topoľana, DJ Wutoku a hudobná skupina Billy Barman s dievčatami zo SĽUK-u. Tešiť sa môžete aj na komentované prehliadky vybraných pamiatok a na vernisáž výstavy diel architekta Ferdinanda Čapka (predstaviteľa moderny) a finančníka, investora Rudolfa Krupca. Výstava bude situovaná v Rosenfeldovom paláci. Srdečne Vás pozývame!