Odborné vyjadrenie ku konaniu o vyhlásení areálu EKO IUVENTA

Odborné vyjadrenie ICOMOS Slovensko ku konaniu o vyhlásení areálu EKO IUVENTA Bratislava za NKP (žiadosť Ministerstva kultúry SR)

doc. Ing. Eva Kráľová, PhD., členka NK ICOMOS Slovensko

Odborné_vyjadrenie_k_NKP_220916