Seminár o hradných ruinach v Sabinove

MESTO SABINOV, Krajská organizácia cestovného ruchu SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA a ICOMOS Slovensko pozývajú na odborný seminár – jesenné stretnutie subjektov podieľajúcich sa na obnove hradných zrúcanín a ich využívania v rozvoji cestovného ruchu v Prešovskom kraji, v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017

HRADNÉ RUINY, ICH OBNOVA A PREZENTÁCIA V KONTEXTE CESTOVNÉHO RUCHU