Vyjadrenie ku listu iniciatívy SOS bratislavský hrad

List NK ICOMOS Slovensko na základe požiadavky sekretariátu ICOMOS v Paríži o vyjadrenie ku listu iniciatívy SOS bratislavský hrad

Ba_Castle_ICOMOS_SK