18.apríl Medzinárodný deň pamiatok a sídiel

V tomto roku si pripomíname tento významný deň v mimoriadnej situácii spojenou z obavami o naše zdravie. Tohtoročné motto – „Zdieľané kultúry, spoločné dedičstvo, spoločná zodpovednosť“  – „Shared Cultures, Shared Heritage, Shared Responsibility“ je obzvlášť významné pri uvedomení si našej spoločnej zodpovednosti nielen o zdravie, ale o celý náš svet v širokom slova zmysle. Je len na nás, na našom postoji ako sa k nemu postavíme. Pamiatky, historické sídla a snaha o ich zachovanie pre ďalšie generácie si vyžaduje spoločné úsilie vo všetkých ohľadoch. Vnímanie a pochopenie iných kultúr a rôznorodosti sveta je základom pre nájdenie riešení v rámci stanovených cieľov. To, čo doteraz bolo samozrejmosťou, sa nám dnes akosi vzďaľuje.  Preto sa v tento deň zamyslime, čím my osobne môžeme prispieť k tomu, aby sa naše spoločné dedičstvo zachovalo pre naše ďalšie generácie, aby sme ho moli vnímať aj osobne, nielen virtuálnou formou.