Minulosť vzdeláva

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020 na Slovensku
Miesto konania DEKD: celé územie Slovenskej republiky
Termín konania DEKD: 1.-30. september 2020
Hosťujúce mesto otváracieho ceremoniálu: Piešťany
Termín a miesto konania otváracieho ceremoniálu: 8. september o 17.00 hod., Dom umenia v Piešťanoch

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovensko sa pripojilo k usporiadateľom DEKD v roku 1993.V tomto roku na Slovensku v rámci DEKD oslávime históriu a vzdelanie pod témou „Minulosť vzdeláva“. Vzdelanie jeesenciálnou súčasťou iniciatívy DEKD už od začiatku. Máme príležitosť ukázať kultúrne dedičstvo ako nástroj na učenie a inšpiráciu pre budúcnosť. Vzdelávanie je dnes viac uniformné, ako v minulosti. Unikátnosť miesta, kde má človek korene, je podhodnotená. Bolo by poučné pozrieť sa aj do histórie vzdelávania – ako sme si v našich končinách po generácie odovzdávali informácie. Podmienkou konania aktivity DEKD je označenie miesta v čase ich konania logom DEKD. Do tohto ročníka bolo prihlásených viac ako 260 aktivít. Ich databáza je prístupná na stránke www.dekd.sk

Koordináciu aktivít na území Slovenskej republiky zabezpečuje ICOMOS Slovensko a Združenie historických miest a obcí Slovenska. Generálnymi partnermi podujatia sú Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR a Slovenské národné múzeum. Hlavnými partnermi podujatia sú Fakulta architektúry STU v Bratislave, Pamiatky a múzeá, Nadácia SPP pre budúcnosť, Štátny archív v Trnave, Národný Trust, Mesto Piešťany, Dom umenia Piešťany a Lúčnica.