ICOMOS Slovensko sa pripája k výzve ICOMOS International k aktuálnej situácii na Ukrajine.

ICOMOS vyjadruje poľutovanie nad už stratenými a ohrozenými životmi v dôsledku zhoršenia situácie na Ukrajine. ICOMOS sa tiež obáva, že ukrajinské kultúrne dedičstvo je vážne ohrozené. Ako jedna z popredných organizácií v oblasti dedičstva a poradný orgán pre svetové dedičstvo Výbor svetového dedičstva, pripomína všetkým zúčastneným extrémnu krehkosť kultúrneho dedičstva počas ozbrojeného konfliktu, dokonca aj voči neúmyselnému poškodeniu a záväzkom ochrany, ktoré prijali v rámci kultúrnych dohovorov UNESCO – najmä Haagsky dohovor z roku 1954 a jeho dva protokoly Dohovor o ochrane svetového a prírodného dedičstva z roku 1972 a Dohovor z roku 2003 o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva – a je ich absolútnou povinnosťou urobiť všetko, čo je v ich silách, aby sa zachovalo všetko dedičstvo vo všetkých jeho súčastiach a vrstvách a ochránilo pred
poškodením. ICOMOS je k dispozícii svojim kolegom a úradom na Ukrajine pre akúkoľvek podporu alebo radu ako prispieť k ochrane kultúrneho dedičstva alebo opatreniam pripravenosti na riziko.

K výzve sa pridáva aj Národný komitét ICOMOS Slovensko.

Výzvu v origináli môžete nájsť na
https://www.icomos.org/en/78-english-categories/105671-icomos-statement-on-ukraine